Afedzedelerin geri dönüş işlemleri

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afetzedelerin Geri Dönüş İşlemleri ve Yol Masraf Ödemeleri hakkında tüm Valilik ve Kaymakamlıklara resmi yazıyla bilgilendirme yaptı.

Yapılan bilgilendirmeye göre, 06.02.2023 tarihli depremler sonrasında, deprem bölgesi dışında bulunan afetzede vatandaşlarımızın bölgeye geri  dönme  talepleri  yoğunluğunu  sürdürmektedir.  Diğer  illerden afet  bölgesine,  afet bölgesinden  geçici  olarak  yaşadıkları  diğer illere,  afet  bölgesinden  afet  bölgesine  gidiş  dönüş  yapmak isteyenlerle  ilgili  tahliye  taleplerinin  karşılanması  işlemleri  kesintisiz  bir  şekilde  devam  etmekte  olup Valiliklerimizce  aşağıda  sıralanan  hususlar  çerçevesinde  gerekli  çalışmaların  yürütülmesinin önemine değinildi.

Gönderilen Yazıda, ‘’ Afetzede  vatandaşlarımızın  geri  dönüş  ve  yol  masraflarının  karşılanması  iş  ve  işlemlerinin yürütülmesi  için Valilik/Kaymakamlık  bünyesinde  daha  önce  oluşturulan  birimlerin  görevlerine devam etmesi, ihtiyaç durumunda teknik ekipman ve personel bakımından  desteklenmesi,  belirlenen  tahliye  bilgilendirme ve başvuru  noktalarının  adres  ve  iletişim  bilgilerinin Valilik/Kaymakamlık internet ve sosyal medya hesapları üzerinden link olarak paylaşılması, Yol  Masraf  Belgesi  talep  eden  depremzede  vatandaşlarımız  için  https://tahliye.afad.gov.tr adresinden  sisteme  giriş  yapılması,  tahliye  ve  geri  dönüşler  konusunda  müracaat  noktalarına başvuran afetzedelerin bilet ücretlerinin karşılanması, kendi imkânları ile bilet alan afetzedelerin  talep etmeleri halinde bilet ücretlerinin ödenmesi, yapılacak ödemelerin depremzede vatandaşların TC Kimlik Numaraları üzerinden gerçekleştirilmesi, Çıkış  illerindeki  tahliye  bilgilendirme  ve  başvuru  noktalarına müracaat yapamadan afet bölgesindeki merkezlere varan afetzedelere de gerekli kolaylıkların sağlanması ve talepleri halinde yol masraf tutarlarının karşılanması,   7/24  çalışma  esaslı  oluşturulan  tahliye  ve  müracaat merkezlerine  başvuran  vatandaşlarımızın ulaşım noktasında uygun vasıtalarla gidiş dönüşlerinde gerekli her türlü imkân ve kolaylığın daha önce yapıldığı usullerle kesintisiz yürütülmesi, Tahliye ve geri dönüşler konusunda ihtiyaç duyulan ödenek taleplerinin AFAD' dan talep edilmesi, tahliye  işlemlerinin  yapılması  amacıyla  daha  önceden  gönderilen  ödeneklerin  bekletilmeden kullanılması ve afetzedelerin yol masraf tutarlarının ödenmesi,   Hususlarında, tahliye  ve  geri  dönüş işlemlerinin  vatandaşlarımızın mağduriyetine  sebep  olmaksızın Valilerimizce titizlikle yürütülmesini, tüm Kaymakamlıklar ve kolluk birimleri başta olmak üzere ilgili diğer  birimlere  gerekli  bilgilendirmelerin  yapılmasını  ve  herhangi  bir aksaklığa mahal  verilmemesini önemle rica ederim.’’ ifadelerine yer verildi.